Company news

  • Phủ hương thơm trên sản phẩm vệ sinh dành cho phụ nữ

    Một dự án mới của ViscoTec Asia cuối năm 2019 – ứng dụng phun dung dịch hương thơm trên bề mặt của sản phẩm vệ sinh dành cho nữ giới. Trước khi thực thi, các buổi test thử được thực hiện cho khách hàng. Thiết bị phun eco-SPRAY của Preeflow được chọn cho ứng dụng […]

  • ViscoTec tại Vietnam

    Văn phòng TP. Hồ Chí Mình hiện thuộc nhánh ViscoTec Asia tại Singapore. Với mong muốn mở rộng thương hiệu ViscoTec, cũng như Preeflow tại Việt Nam. Chúng tôi đã, đang và sẽ mang tới giải pháp phun/chiết/rót có độ chính xác và độ tin cậy cao trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, ví […]