Company news

  • ViscoTec tại Vietnam

    Văn phòng TP. Hồ Chí Mình hiện thuộc nhánh ViscoTec Asia tại Singapore. Với mong muốn mở rộng thương hiệu ViscoTec, cũng như Preeflow tại Việt Nam. Chúng tôi đã, đang và sẽ mang tới giải pháp phun/chiết/rót có độ chính xác và độ tin cậy cao trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, ví […]