Dịch vụ

Dịch vụ của chúng tôi không chỉ gồm việc giao hàng hoặc cung cấp giải pháp tạo nên thành công sản phẩm của quý khách hàng.

Chúng tôi còn cung cấp gói dịch vụ toàn diện.

Gói dịch vụ trọn gói như sau:

  • Giải pháp cho yêu cầu sơ khai tại giai đoạn đưa ra ý tưởng
  • Thực nghiệm cụ thể tại Trung Tâm Kỹ Thuật tại Đức
  • Chạy thử và đào tạo tại chỗ

Nếu bạn có các yêu cầu kỹ thuật tại bất kỳ thời điểm nào trong và sau khi hoàn thành dự án, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc sửa chữa, trung tâm phụ tùng và nhà máy của chúng tôi được trang bị tối tân sẽ đảm bảo cho bạn một dịch vụ nhanh chóng và đáng tin cậy.