Phủ hương thơm trên sản phẩm vệ sinh dành cho phụ nữ

Phun định lượng liên tục nhưng thuận tiện và ổn định với các lượng khác nhau

Một dự án mới của ViscoTec Asia cuối năm 2019 – ứng dụng phun dung dịch hương thơm trên bề mặt của sản phẩm vệ sinh dành cho nữ giới. Trước khi thực thi, các buổi test thử được thực hiện cho khách hàng. Thiết bị phun eco-SPRAY của Preeflow được chọn cho ứng dụng định lượng này. Mục tiêu của bài test là kiểm tra độ chính xác, độ lặp lại và tính tuyến tính của thiết bị eco-SPRAY khi cho ra lượng phun nhỏ theo yêu cầu. Thách thức là đạt được kết quả chính xác cho những dòng sản phẩm khác nhau với lượng phun khác nhau. Các lượng ra yêu cầu lần lượt là 1.5mg, 1.8mg, 2.5mg trên mỗi model sản phẩm, eco-Spray được thực hiện phun trên sản phẩm và vượt qua các bài kiểm tra định lượng. Điều này có nghĩa thiết bị ViscoTec cho phép sự linh động trong tự động hóa nếu khách hàng muốn thay đổi các dòng sản phẩm khác nhau trong dây truyền sản xuất. Các bài test chuyên sâu đã thể hiện các lượng phun đạt độ chính xác và đồng đều – một yêu cầu tiên quyết của qui trình. Với thiết bị phun Preeflow – ecoSPRAY, ViscoTec Asia đã có thể thực hiện ứng dụng này với dung sai ít hơn 1%, tính từ giá trị mong đợi của khách hàng.

Bộ phân phối sinh thái preeflow sinh thái được sử dụng cho các ứng dụng chính xác của nước hoa

Bộ phân phối sinh thái preeflow sinh thái được sử dụng cho các ứng dụng chính xác của nước hoa

Ví dụ từ thực tế: Sản phẩm cần phun di chuyển trên một băng tải. Tốc độ băng tải là hơn 1,500 sản phẩm mỗi phút, eco-SPRAY được đặt cố định phía trên, ở gần cuối chuyền này, khách hàng mong muốn phủ một lượng nhỏ < 1.6mg dung dịch hương thơm trên mỗi sản phẩm. Vật liệu được cấp hoàn toàn nhờ trọng lực trái đất, từ một bình chứa cao 2.5m so với sàn. Phương pháp cũ không thể định lượng chính xác với 1 lượng nhỏ và có độ lặp lại kém. Cuối cùng, khách hàng đã quyết định đầu tư thiết bị eco-SPRAY từ Preeflow để kết hợp với dây chuyền sản xuất hiện tại.

Yếu tố thành công: Test định lượng đã chứng minh độ chính xác và đồng đều của lượng phun mong muốn trên mỗi dòng sản phẩm và thỏa mãn yêu cầu khách hàng. Hơn nữa, việc sử dụng hệ thống cấp liệu bằng bình chứa trên cao chịu trọng lực trái đất thay vì bình chứa có áp lực hay bình chứa có bơm bánh rang. Việc này đã được ViscoTec thuyết phục khách hàng thành công và có minh chứng qua các lần chạy thử. Tín hiệu analog signal với PLC cũng có thể kết nối tốc độ của dây chuyền với tốc độ của thiết bị phun. Có thể nói lượng chất lỏng phun ra có thể tự động điều chỉnh thông qua tốc độ chạy của băng tải theo kế hoạch sản xuất tại từng thời điểm.

Further information on the wide range of applications for the preeflow dispensers can be found here.

Posted in: