Hệ thống hút vật liệu từ container

Making emptying child's play

Một vật liệu – trước khi có thể được chiết rót, trộn hoặc định lượng, thường cần phải lấy nó khỏi thùng chứa ban đầu. Đối với ViscoTec, kích thước của thùng cũng như hình dạng của nó không tạo ra sự khác biệt. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bạn tìm thấy đúng hệ thống (hệ thống làm rỗng thùng chứa, hút liệu khỏi thùng, làm rỗng liệu, hệ thống xả liệu và nhiều hệ thống khác) được phối hợp hoàn hảo với thùng gốc từ nhà cấp liệu và đáp ứng các yêu cầu chính xác của bạn. Kết quả làm rỗng và cấp liệu một cách xuất sắc.

Cho dù đó là một ống chứa, hộp thiếc, thùng phi hoặc xô: Công nghệ ViscoTec, giúp quá trình hút vật liệu từ bình chứa trở nên dễ dàng. Và với các phụ kiện của chúng tôi, việc thay thùng với độ nhớt vật liệu khoảng 80,000 đến 5,000,000 mPas được thực hiện nhanh chóng, sạch sẽ và theo cách nhẹ nhàng trên vật liệu. Được tích hợp vào một hệ thống định lượng, không chỉ có thể hút rỗng các thùng chứa mà còn cấp liệu trực tiếp cho các hệ thống ứng dụng (chiết rót chất lỏng). Và số lượng còn lại trong thùng của bạn sau khi hút rỗng là dưới 1% – được đảm bảo!

Hệ thống để hút rỗng vật liệu

Làm rỗng vật liệu một cách liên tục và không ngừng, cho sản xuất liền mạch, không gián đoạn.

 • Thể tích bình chứa: 310 ml tới 1,500 l
 • Khả năng hút rỗng: Có thể tùy chỉnh riêng biệt
 • Độ nhớt: Lên tới 7,000,000 mPas

Chúng tôi rất vui để tìm ra mô hình phù hợp nhất với qui trình sản xuất của bạn.

Hệ thống làm rỗng “Công nghiệp“

ViscoMT-D

Emptying System ViscoMT-D

AutomotiveElectronicsE-MobilityGeneral IndustryPlasticsAerospace Renewable / New Energies3D printing Abrasive fluids And other branches - Get in contact!

 

 • Kích thước bình chứa: xấp xỉ 100 ml tới 5 l
 • Độ nhớt: Xấp xỉ 30,000 tới 1,000,000 mPas
 • Max. removal performance resp. speed: 136 ml/min* resp. 80 rpm 1

Bạn cần thêm thông tin?
Chúng tôi mong đợi các yêu cầu từ bạn

ViscoMT-XS

Emptying System ViscoMT-XS

AutomotiveElectronicsE-MobilityGeneral IndustryPlasticsAerospace Renewable / New Energies3D printing Abrasive fluids And other branches - Get in contact!

 

 • Kích thước thùng chứa: xấp xỉ từ 5 l tới 50 l
 • Độ nhớt: xấp xỉ 30,000 tới 5,000,000 mPas
 • Max. removal performance resp. speed: 810 ml/min* resp. 80 rpm 1

Bạn cần thêm thông tin?
Chúng tôi mong đợi các yêu cầu từ bạn

ViscoMT-L

Emptying System ViscoMT-L

AutomotiveElectronicsE-MobilityGeneral IndustryPlasticsAerospace Renewable / New Energies3D printing Abrasive fluids And other branches - Get in contact!

 

 • Kích thước thùng chứa: xấp xỉ từ 50 l to 300 l
 • Độ nhớt: xấp xỉ 30,000 tới 5,000,000 mPas
 • Max. removal performance resp. speed: 600 ml/min* resp. 80 rpm 1

Bạn cần thêm thông tin?
Chúng tôi mong đợi các yêu cầu từ bạn

ViscoMT-XL

Emptying System ViscoMT-XL

AutomotiveElectronicsE-MobilityGeneral IndustryPlasticsAerospace Renewable / New Energies3D printing Abrasive fluids And other branches - Get in contact!

 

 • Kích thước thùng chứa: từ 50 l
 • Độ nhớt: xấp xỉ 30,000 tới 5,000,000 mPas
 • Max. removal performance resp. speed: 9,8 l/min* resp. 80 rpm 1

Bạn cần thêm thông tin?
Chúng tôi mong đợi các yêu cầu từ bạn

ViscoMT-C

Emptying System ViscoMT-C

AutomotiveElectronicsE-MobilityGeneral IndustryPlasticsAerospace Renewable / New Energies3D printing Abrasive fluids And other branches - Get in contact!

 

 • Kích thước thùng chứa: 180 tới 950 ml
 • Lực nén áp lực

Bạn cần thêm thông tin?
Chúng tôi mong đợi các yêu cầu từ bạn

ViscoMT-CM

ViscoMT-CM fluid emptying system

AutomotiveElectronicsE-MobilityGeneral IndustryPlasticsAerospace Renewable / New Energies3D printing Abrasive fluids And other branches - Get in contact!

 

 • Kích thước bình chứa: 180 to 950 ml
 • Lực nén cơ khí

Bạn cần thêm thông tin?
Chúng tôi mong đợi các yêu cầu từ bạn

Hệ thống hút rỗng “Vệ sinh”

ViscoMT-XS

Hygienic Emptying System ViscoMT-XS

BiotechnologyCosmeticsFoodMedical Technology Pharmaceuticals Abrasive MaterialsAnd other branches - Get in contact!

 

 • Kích thước bình chứa: xấp xỉ từ 10 l tới 50 l
 • Độ nhớt: lên tới 7,000,000 mPas
 • Lưu lượng dòng chảy: lên tới 2.5 l/phút

Bạn cần thêm thông tin?
Chúng tôi mong đợi các yêu cầu từ bạn

ViscoMT-XM

Hygienic Emptying System ViscoMT-XM

BiotechnologyCosmeticsFoodMedical Technology Pharmaceuticals Abrasive MaterialsAnd other branches - Get in contact!

 

 • Kích thước bình chứa: xấp xỉ từ 50 l tới 200 l
 • Độ nhớt: lên tới 7,000,000 mPas
 • Lưu lượng dòng chảy: lên tới 90 l/phút

Bạn cần thêm thông tin?
Chúng tôi mong đợi các yêu cầu từ bạn

ViscoMT-XL

Hygienic Emptying System ViscoMT-XL

BiotechnologyCosmeticsFoodMedical Technology Pharmaceuticals Abrasive MaterialsAnd other branches - Get in contact!

 

 • Kích thước bình chứa: xấp xỉ từ 200 l tới 1,500 l
 • Độ nhớt: lên tới 7,000,000 mPas
 • Lưu lượng dòng chảy: lên tới 150 l/phút

Bạn cần thêm thông tin?
Chúng tôi mong đợi các yêu cầu từ bạn

 • Chúng tôi sẽ tư vấn hệ thống phù hợp với ứng dụng của bạn

 • Liên hệ