Hệ thống chuẩn bị vật liệu

Cho qui trình định lượng hoàn hảo

Hệ thống chuẩn bị nguyên liệu của ViscoTec, nhà máy xử lý hoặc hệ thống khử bọt khí cho phép chất lỏng và pastes được chuẩn bị và được cấp đồng đều và đáng tin cậy mà không có bất kỳ sự gián đoạn nào từ việc thay thế thùng nguyên liệu và cũng cho phép nguyên liệu được chuẩn bị tối ưu cho quá trình sản xuất. Vật liệu dạng kem pastes đồng nhất và chất lỏng không có bọt khí, bong bóng là rất quan trọng khi thực hiện một quy trình định lượng đòi hỏi độ tin cậy. Trạm khử bọt khí ViscoTreat của chúng tôi cho phép bạn loại bỏ bong bóng ngay cả từ vật liệu có độ nhớt 1,000,000 mPas. Quy trình đặc biệt của chúng tôi cho phép trích xuất liên tục vật liệu (đã được khử bọt khí) từ bình trong chân không để vật liệu không tiếp xúc với không khí một lần nữa khi nó đã được khử khí.

Bộ thiết bị chuẩn bị và xử lý nguyên liệu

Vật liệu dạng pastes đồng nhất và chất lỏng không bọt khí cho qui trình định lượng đáng tin cậy.

 • Kích thước ống chứa: 300 ml tới 80 l
 • Khả năng hút: tối đa 810 ml/phút
 • Độ nhớt vật liệu: lên tới 2,000,000 mPas

Hãy để ViscoTec thử nghiệm vật liệu của bạn trên hệ thống khử bọt khí của chúng tôi, để tối ưu hóa qui trình sản xuất của bạn.

Hệ thống chuẩn bị nguyên liệu

ViscoTreat-R

Preparation and supplying system for liquid materials ViscoTreat-R

AutomotiveBiotechnologyElectronicsE-MobilityGeneral IndustryCosmeticsPlasticsFoodAerospaceMedical Technology Renewable EnergiesPharmaceuticals3D printing Abrasive materials And further branches - ask us!

 

 • Dung tích bình chứa: 2,5 l, 15 l, 25 l và 80 l
 • Độ nhớt: lên tới 400,000 mPas
 • Định lượng thể tích: từ ~1.7 to ~13.5 ml/vòng

Bạn cần thêm thông tin?
Chúng tôi mong đợi nhận các yêu cầu của bạn.

ViscoTreat-Im

Preparation and supplying system for liquid materials ViscoTreat-Im

AutomotiveBiotechnologyElectronicsE-MobilityGeneral IndustryCosmeticsPlasticsFoodAerospaceMedical Technology Renewable EnergiesPharmaceuticals3D printing Abrasive materials And further branches - ask us!

 

 • Dung tích bình chứa: 2.5 l
 • Độ nhớt vật liệu: lên tới 200,000 mPas
 • Lưu lượng thể tích: ~0.4 to 105 ml/phút. 1

Bạn cần thêm thông tin?
Chúng tôi mong đợi nhận các yêu cầu của bạn.

ViscoTreat-Inline

Preparation and supplying system for liquid materials ViscoTreat-Inline

AutomotiveBiotechnologyElectronicsE-MobilityGeneral IndustryCosmeticsPlasticsFoodAerospaceMedical Technology Renewable EnergiesPharmaceuticals3D printing Abrasive materials And further branches - ask us!

 

 • Dung tích bình chứa: 15 l và 25 l
 • Độ nhớt vật liệu: lên tới 1,000,000 mPas
 • Lưu lượng thể tích: ~144 to 910 ml/phút. 1

Bạn cần thêm thông tin?
Chúng tôi mong đợi nhận các yêu cầu của bạn.

Material supply ViscoTreat

Material supply ViscoTreat

AutomotiveBiotechnologyElectronicsE-MobilityGeneral IndustryCosmeticsPlasticsFoodAerospaceMedical Technology Renewable EnergiesPharmaceuticals3D printing Abrasive materials And further branches - ask us!

 

 • Dung tích bình chứa: 2.5 ml
 • Độ nhớt vật liệu: lên tới 200,000 mPas
 • Lưu lượng thể tích: ~0.4 to 105 ml/phút. 1

Bạn cần thêm thông tin?
Chúng tôi mong đợi nhận các yêu cầu của bạn.

Hydraulic accumulator ViscoTreat-H

Hydraulic accumulator ViscoTreat-H

AutomotiveBiotechnologyElectronicsE-MobilityGeneral IndustryCosmeticsPlasticsFoodAerospaceMedical Technology Renewable EnergiesPharmaceuticals3D printing Abrasive materials And further branches - ask us!

 

 • Dung tích bình chứa: 300 ml
 • Độ nhớt vật liệu: lên tới 200,000 mPas

Bạn cần thêm thông tin?
Chúng tôi mong đợi nhận các yêu cầu của bạn.

1 tùy thuộc vào từng vật liệu

 • Hãy để chúng tôi tìm kiếm và tư vấn hệ thống phù hợp cho bạn.

 • Liên hệ