Hệ thống cấp liệu

Tận dụng công suất tối ưu, không ngừng nghỉ

Hệ thống cấp liệu của ViscoTec cho phép cung cấp vật liệu một cách nhất quán và đáng tin cậy ─ nhờ các chức năng khác nhau mà chúng đảm bảo sản xuất liền mạch và không bị gián đoạn.

Tất cả các thành phần của hệ thống định lượng của chúng tôi được kết hợp nhất quán với quy trình của bạn và được tối ưu hóa cho ứng dụng ấy. Đó là cách chúng tôi đảm bảo xử lý vật liệu hiệu quả – từ hút rỗng đến cấp liệu và định lượng.

Hệ thống cấp nguyên liệu

Cấp nguyên liệu liên tục và ổn định cho sản xuất liền mạch không bị gián đoạn.

 • Thể tích bình chứa: 300 ml tới 80 l
 • Khả năng cấp: theo yêu cầu riêng biệt
 • Độ nhớt vật liệu: lên tới 2,000,000 mPas

Hệ thống cấp liệu nào phù hợp với quy trình sản xuất của bạn nhất? Đó là những gì chúng tôi mong muốn tìm kiếm cho bạn.

Hệ thống cấp liệu

ViscoTreat-R

Preparation and supplying system for liquid materials ViscoTreat-R

AutomotiveBiotechnologyElectronicsE-MobilityGeneral IndustryCosmeticsPlasticsFoodAerospaceMedical Technology Renewable EnergiesPharmaceuticals3D printing Abrasive materials And further branches - ask us!

 

 • Dung tích bình chứa: 2,5 l, 15 l, 25 l và 80 l
 • Độ nhớt vật liệu: lên tới 400,000 mPas
 • Định lượng thể tích: ~1.7 to ~13.5 ml/vòng

Bạn cần thêm thông tin?
Chúng tôi mong đợi nhận các yêu cầu của bạn.

ViscoTreat-Im

Preparation and supplying system for liquid materials ViscoTreat-Im

AutomotiveBiotechnologyElectronicsE-MobilityGeneral IndustryCosmeticsPlasticsFoodAerospaceMedical Technology Renewable EnergiesPharmaceuticals3D printing Abrasive materials And further branches - ask us!

 

 • Dung tích bình chứa: 2.5 l
 • Độ nhớt vật liệu: lên tới 200,000 mPas
 • Lưu lượng thế tích: ~ 0.4 to 105 ml/phút. 1

Bạn cần thêm thông tin?
Chúng tôi mong đợi nhận các yêu cầu của bạn.

ViscoTreat-Inline

Preparation and supplying system for liquid materials ViscoTreat-Inline

AutomotiveBiotechnologyElectronicsE-MobilityGeneral IndustryCosmeticsPlasticsFoodAerospaceMedical Technology Renewable EnergiesPharmaceuticals3D printing Abrasive materials And further branches - ask us!

 

 • Dung tích bình chứa: 15 l và 25 l
 • Độ nhớt vật liệu: lên tới 1,000,000 mPas
 • Lưu lượng thế tích: ~ 144 to 910 ml/phút. 1

Bạn cần thêm thông tin?
Chúng tôi mong đợi nhận các yêu cầu của bạn.

Material supply ViscoTreat

Material supply ViscoTreat

AutomotiveBiotechnologyElectronicsE-MobilityGeneral IndustryCosmeticsPlasticsFoodAerospaceMedical Technology Renewable EnergiesPharmaceuticals3D printing Abrasive materials And further branches - ask us!

 

 • Dung tích bình chứa: 2.5 l
 • Độ nhớt vật liệu: lên tới 200,000 mPas
 • Lưu lượng thế tích: ~ 0.4 to 105 ml/phút. 1

Bạn cần thêm thông tin?
Chúng tôi mong đợi nhận các yêu cầu của bạn.

Hydraulic accumulator ViscoTreat-H

Hydraulic accumulator ViscoTreat-H

AutomotiveBiotechnologyElectronicsE-MobilityGeneral IndustryCosmeticsPlasticsFoodAerospaceMedical Technology Renewable EnergiesPharmaceuticals3D printing Abrasive materials And further branches - ask us!

 

 • Dung tích bình chứa: 300 ml
 • Độ nhớt vật liệu: lên tới 200,000 mPas

Bạn cần thêm thông tin?
Chúng tôi mong đợi nhận các yêu cầu của bạn.

1 phụ thuộc vào vật liệu cần định lượng

 • Chúng tôi sẽ tìm ra hệ thống phù hợp nhất cho ứng dụng của bạn

 • Liên hệ