Bản tin

Thông cáo Báo chí để tải cho người biên tập

Thông cáo báo chí ViscoTec để download (Word Files + Hình ảnh)

Quản trị nhiệt – phun vật liệu tản nhiệt TIM (Thermal Interface Materials) và chất độn fillers.

Ứng dụng và bơm vật liệu tản nhiệt (TIMS) hoặc chất độn vào các mô-đun pin hoặc linh kiện điện tử đòi hỏi phải xử lý an toàn quy trình tuyệt đối, đối với vật liệu 1 hoặc 2 thành phần…

>> Tải hình ảnh + Word File

  • Hãy liên hệ chúng tôi để nhận nhiều thông tin hơn hay được bao gồm trong danh sách gửi bản tin.

  • Liên hệ